Allied Health

Labuđe Medicinska Grupa ima srodnih zdravstvenih Team pomoći zajednici s upravljanjem dijabetesa i prehrane. Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako se naručiti za pregled jednog tima, molimo kontaktirati naše osoblje kako bi dogovorili sastanak.

Zahtjevi za savezničke zdravstvene uputnicu

Medicare zahtjeve za posjete se da imate kroničnu zdravstveno stanje koje ima složene potrebe njege koje zahtijevaju 3 ili više pružatelja skrbi s tijeku odgovornosti za brigu o vama. Molimo slijedite ovaj link Odjel za društvene usluge za više informacija.


Dijabetes pedagog

Linda hop

Zakazivanje termina: Subotom ujutro

 


Dijetetičar

Michelle kabel

Zakazivanje termina: Ponedjeljak 09:30-petnaest


Dr. Angus Stewart

(APD, Oec(Hons), M.Nutr.Diet. Dr.sc.)

Zakazivanje termina: Svaka druga subota 09:00-12:00